Beate und Michael Welsch

 

 

Puppentheater Beate Welsch

 

Erdinger Jagdhorn-Noten (Michael Welsch)

 

Ensemble musica antiqua da caccia

 

Lions Club Erding (Michael Welsch)

 

AFFERDE